14 – 16 januari 2020, Infratech Duitsland Messe Essen

Infratech Duitsland is een tweejaarlijkse vakbeurs waarbij de focus ligt op de grond- , weg- en waterbouw, nutsvoorzieningen, riolering en ontwatering, openbare ruimte, mobiliteit en energie. Maar ook milieu binnen de infrastructuur. Met het toevoegen van het thema energie en milieu, worden energie-efficiëntie en e-mobility verder onder de aandacht gebracht. Infratech Duitsland biedt opdrachtgevers, opdrachtnemers, planners, ontwikkelaars en toeleveranciers een podium voor infrastructurele oplossingen.